Context

Context of Hvad äro Nya Kyrkans skrifter? : huru skall den Nya Kyrkan anse de theologiska verk, som gifvits genom Emanuel Swedenborg?, utgifven af Adolph Th. Boyesen, prest i Nya Kyrkan