Context

Context of Åreminne öfwer hofintendenten, Kongl. capellmästaren, och Kongl. Wetenskaps Academiens ledamot, Herr Johan Helmich Roman, i stora riddarhus salen framstäldt D.30 Maj 1767