Context

Context of Kongl. stadgar, förordningar, privilegier och resolutioner, : angående justitien och hushållningen wid bergwerken och bruken ; med hwad som ther til horer bade inom och utom Bergslagerne uti Sweriges Rike, och ther under indande provincier ... trycket utgifne ar 1736
Processing Feedback ...