Context

Context of Incwadi yeziba̳lo ezingcwele : ize- Ze-Testamente Endala ne- Ze-Testamente Entsha : kuku̳nyushwe isi-hebere nesi-grike eso zaba̳lwa ngaso mhla mnene