Context

Context of Kort underrättelse huru man sig förhålla skal : nar gud land och rike med an grym pestilentialisk fahrsot straffa täckes, uppa höga öfwerhetens nådiga befallning upsat af Kongl. Collegio Medico i Stockholm åhr 1710