Context

Context of Om himmelen och dess underbara ting och om helvetet : pa ̊grund af hvad som blifvit hördt och sedt, ett verk af Emanuel Swedenborg ; från Latinska urskriften öfversatt af C.J.N. Manby