Context

Context of Om himmelen och dess underbara ting, samt om helvitet : efter hvad derom hördt och sedt ar, af Em. Svedenborg ; Öfversättning från Latinska Urskriften, som utkom 1758