Context

Context of Bihang till Skriften : hwad är Christelig Sanning om Gud ; Föranledt af de omdömen, som Strengnäs Consistorium, uti sina tryckta Erinringar wid den i Bladet Stockholms Courier införda granskning öfwer Dess Utslag d. 15 April 1818, låtit fälla om flera uti 2:ne, år 1817, utgifne Religionsskrifter innehållne wigtiga Läropuncter
Processing Feedback ...