Context

Context of Hvad äro Nya Kyrkans skrifter? : huru skall den Nya Kyrkan anse de theologiska verk, som gifvits genom Emanuel Swedenborg?